"say hastily" — Słownik kolokacji angielskich

say hastily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz pośpiesznie
  1. say czasownik + hastily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "I know what hanging is," he said hastily, before she could go into the medical details.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo