"hastily arranged" — Słownik kolokacji angielskich

hastily arranged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośpiesznie zorganizować
  1. arrange czasownik + hastily przysłówek
    Silna kolokacja

    It had been arranged hastily and lasted into the early hours of the morning.

powered by  eTutor logo