"add hastily" — Słownik kolokacji angielskich

add hastily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj pośpiesznie
  1. add czasownik + hastily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Not that I care about him in particular, she added hastily to herself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo