"sat together" — Słownik kolokacji angielskich

sat together kolokacja
Popularniejsza odmiana: sit together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posadzony razem
  1. sit czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    For more than an hour they sat together in the back of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo