"run through one's hair" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): roztrwoniony czyjś włosy
  1. run czasownik + hair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He ran a hand through his hair and turned back to the phone.

    Podobne kolokacje:

podobne do "run through one's hair" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "run through one's hair" po angielsku

phrasal verb
rzeczownik
czasownik