"run properly" — Słownik kolokacji angielskich

run properly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij jak należy
  1. run czasownik + properly przysłówek
    Silna kolokacja

    Our goal was to find the ways to get it running properly again.

powered by  eTutor logo