"run lightly" — Słownik kolokacji angielskich

run lightly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij lekko
  1. run czasownik + lightly przysłówek
    Silna kolokacja

    He reached out and lightly ran his fingers across the closest wall.

    Podobne kolokacje: