"run higher" — Słownik kolokacji angielskich

run higher kolokacja
Popularniejsza odmiana: run high
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij wyżej
  1. run czasownik + high przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The cost of such plans runs 25 to 50 percent higher, he said.

    Podobne kolokacje: