"run freely" — Słownik kolokacji angielskich

run freely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij swobodnie
  1. run czasownik + freely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    But most seem righteously to believe in a dog's right to run freely.

    Podobne kolokacje: