"run annually" — Słownik kolokacji angielskich

run annually kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij rocznie
  1. run czasownik + annually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The cost to the city in lost jobs and taxes probably runs into several hundred million dollars annually.