"rub one's cheeks" — Słownik kolokacji angielskich

rub one's cheeks kolokacja
Popularniejsza odmiana: rub one's cheek
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocierać czyjś policzki
  1. rub czasownik + cheek rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I rubbed my cheek against first one of his hands, then the other.

    Podobne kolokacje: