"room rate" — Słownik kolokacji angielskich

room rate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stawka pokoju
  1. room rzeczownik + rate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Room rates start at about $170 a night for two.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo