"rival approach" — Słownik kolokacji angielskich

rival approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurencyjne podejście
  1. rival przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the Government refused to order the industry to adopt a particular standard in the early 1980's, and broadcasters became split between two rival technical approaches.

    Podobne kolokacje: