"reverse time" — Słownik kolokacji angielskich

reverse time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwrotny czas
  1. reverse czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You must reverse time and take the whole world with you.

    Podobne kolokacje: