Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"retain for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj przez porę roku
  1. retain czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was retained for the 2007-08 season, where his point production again increased to 33.