"respective authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedni organ
  1. respective przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has also directed the respective authorities to ensure the victims do not face any problems in their treatment and recovery.

powered by  eTutor logo