"residential setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkalna sceneria
  1. residential przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "It might give us an indication that this was a residential setting."

podobne do "residential setting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "residential setting" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik