"require several money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: require money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagać kilka pieniądze
  1. require czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the kind that wanted to know if he required English money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo