"require money" — Słownik kolokacji angielskich

require money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj pieniędzy
  1. require czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the kind that wanted to know if he required English money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo