BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"repeatedly broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle nadać
  1. broadcast czasownik + repeatedly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Instant replay would not have been used in that case, but the mistake was broadcast repeatedly and began to focus attention on the officials' performance.

powered by  eTutor logo