"repay the money" — Słownik kolokacji angielskich

repay the money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spłać pieniądze
  1. repay czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is already under court order to repay the money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo