"repay the debt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "repay the debt" po angielsku

"repay the debt" — Słownik kolokacji angielskich

repay the debt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spłać dług
  1. repay czasownik + debt rzeczownik
    Silna kolokacja

    I must repay the debt of all the work my mother did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo