"remain upbeat" — Słownik kolokacji angielskich

remain upbeat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań optymistyczny
  1. remain czasownik + upbeat przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    And even as a great deal of stock market wealth has evaporated, consumers have remained surprisingly upbeat.

    Podobne kolokacje: