"remain untouched" — Słownik kolokacji angielskich

remain untouched kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań nienaruszony
  1. remain czasownik + untouched przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The ideology of what it was proper for women to do remained largely untouched.

    Podobne kolokacje: