"remain in several ways" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań w kilka sposobie
  1. remain czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Russia remains in many ways underdeveloped and disconnected from Western values, he said, and should still be held to account.

    Podobne kolokacje:

podobne do "remain in several ways" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "remain in several ways" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik