ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rely on an approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polegaj na podejście
  1. rely czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We have to rely on a much more individualized approach.

powered by  eTutor logo