PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"relentlessly focused" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: focus relentlessly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez przerwy skupić
  1. focus czasownik + relentlessly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As a natural extension of that they should also focus relentlessly on inequality.