"relentlessly focused" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: focus relentlessly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez przerwy skupić
  1. focus czasownik + relentlessly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As a natural extension of that they should also focus relentlessly on inequality.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo