"focus relentlessly" — Słownik kolokacji angielskich

focus relentlessly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup bez przerwy
  1. focus czasownik + relentlessly przysłówek
    Luźna kolokacja

    As a natural extension of that they should also focus relentlessly on inequality.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo