BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"relegate to the league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdegraduj do ligi
  1. relegate czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the end of the 2001-02 season the club relegated back to the second league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo