ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released since" — Słownik kolokacji angielskich

released since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony od tej pory
  1. release czasownik + since przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They have released more than 150 since the early 1980's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo