"released outside" — Słownik kolokacji angielskich

released outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony na zewnątrz
  1. release czasownik + outside przyimek
    Zwykła kolokacja

    Of the five games in the series, four have been released outside Japan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo