"released due to" — Słownik kolokacji angielskich

released due to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony z powodu
  1. release czasownik + due przyimek
    Zwykła kolokacja

    However, she was released due to a lack of evidence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo