"release the brake" — Słownik kolokacji angielskich

release the brake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij hamulec
  1. release czasownik + brake rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She eased herself into the chair and released the brake.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo