"release the Consumer Index" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwalniać Konsumenta Indeks
  1. release czasownik + index rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Labor Department releases the Consumer Price Index for March.

    Podobne kolokacje:

podobne do "release the Consumer Index" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "release the Consumer Index" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo