"release smoke" — Słownik kolokacji angielskich

release smoke kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dym zwalniający
  1. release czasownik + smoke rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And when it is not piling up, it is often burned in the open, releasing noxious smoke.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo