"release several records" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release records
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj kilka zapisów
  1. release czasownik + record rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We just come up with different ways to release a record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo