"release several pages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj kilka stron
  1. release czasownik + page rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In late October 2005 after ongoing criticism, some contract terms were released to the public, but the government is still refusing to release 3,000 pages of material.

powered by  eTutor logo