ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release radioactivity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promieniotwórczość zwalniająca
  1. release czasownik + radioactivity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Forest fires around Melton Mobray definitely will release radioactivity, scientists would also warn, if they were asked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo