ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release radiation" — Słownik kolokacji angielskich

release radiation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promieniowanie zwalniające
  1. release czasownik + radiation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Roy had the ability to release radiation from his body.

powered by  eTutor logo