"release one's record" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release records
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś zapis
  1. release czasownik + record rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We just come up with different ways to release a record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo