"release off" — Słownik kolokacji angielskich

release off kolokacja
Popularniejsza odmiana: released off
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie daleko
  1. release czasownik + off przyimek
    Luźna kolokacja

    It is released as the second single off the album.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo