"released off" — Słownik kolokacji angielskich

released off kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony daleko
  1. release czasownik + off przyimek
    Zwykła kolokacja

    It is released as the second single off the album.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo