"release of" — Słownik kolokacji angielskich

release of kolokacja
Popularniejsza odmiana: released of
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwalniać z
  1. release czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    The album was released on July 26th of that year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo