"release forces" — Słownik kolokacji angielskich

release forces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siły zwalniające
  1. release czasownik + force rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How do you get him to believe that it was possible to release forces that melted rock towers and dug craters the size of some countries?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo