"release for" — Słownik kolokacji angielskich

release for kolokacja
Popularniejsza odmiana: released for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwalniać dla
  1. release czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A game with the same name was also released for the Game.com.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo