"release endorphins" — Słownik kolokacji angielskich

release endorphins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): endorfiny zwalniające
  1. release czasownik + endorphin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In some cases, floating may reduce pain and stress and has been shown to release endorphins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo