"release data" — Słownik kolokacji angielskich

release data kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dane zwalniające
  1. release czasownik + data rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The privately held company does not release data on its income.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo