Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"release a track" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "release a track" po angielsku

rzeczownik
  1. zrzutnia

"release a track" — Słownik kolokacji angielskich

release a track kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): puść drogę
  1. release czasownik + track rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was then reported that he will indeed release a new track soon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo