"release a remake" — Słownik kolokacji angielskich

release a remake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): puść nową
  1. release czasownik + remake rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Disney will soon release a remake of that 1947 beauty "The Bishop's Wife."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo