"release a range" — Słownik kolokacji angielskich

release a range kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij zakres
  1. release czasownik + range rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Circa mid-2011 the company released a range of innovative Gibson style humbuckers.

powered by  eTutor logo